Letošní křesťansko-zajíčkové svátky se rozhodli naši vedoucí a instruktoři strávit přímo v baště letních táborů a to v Kačlehách! Počasí přálo jak na procházky, tak na nějakou tu údržbu a na vyzkoušení nových her pro nové i staronové účasníky našeho letního tábora. Těšme se tedy na novou fotbalovou branku a nový dřevník (vše 100% dřevo) a na nikdy nekončící zábavu!