Tak jako každoročně, tak i letos se naše 78. PS Skalka podílí společně s několika dalšími PS z Prahy 10 na organizaci tradiční Večerní hry, tentokrát na téma Prahou krále Karla IV.

Hra se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016. Start je u Prašné brány, cíl na Pražském hradu. Start bude zahájen v 17:00 a ukončen v 18:00.

Na večerní procházce po Praze potkáte historické postavy v dobových kostýmech z doby krále Karla IV. I když hra není na čas, je třeba počítat s cca 2 hodinami na projití trasy a jednotlivých stanovišť, kde za splnění úkolů obdrží děti drobné odměny. Akce je zdarma.

Pojďte se společně sejít na této adventní akci a zavzpomínat si na léto! Zájemci o účast z řad Kačleháků a jejich kamarádů se mohou hlásit na mailu vedeni@kaclehy.cz případně mobilu 732 386 584 do úterý 13.12.2016.