Vážení rodiče, kluci a děvčata,
letos se uskuteční již 41. ročník našeho letního tábora a to v termínu 19. 7. – 2. 8. 2014 (II. turnus). Poplatek za dítě a pobyt činí 3.700,- Kč. Stálým účastníkům budou přihlášky odeslány do konce února 2014. Noví zájemci hlaste se u hl. vedoucí tábora A. Košařové nebo na mailu vedeni@kaclehy.cz.