Vážení rodiče, milí Kačleháci,

na základě Hygienicko-protiepidemiologických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2020, vydaných 15.05.2020 Vám sdělujeme, že se LT Kačlehy uskuteční v plánovaném termínu 11.-25.7.2020, pokud nebude min. zdravotnictví rozhodnuto na základě aktuálního stavu jinak. Jako provozovatel LT Kačlehy jsme schopni splnit požadavky pro provoz letního tábora tak, jak je vyžaduje min. zdravotnictví. Ze strany zákonných zástupců dětí bude vyžadována bezinfekčnost, jejíž text obdrží každý účastník tábora a je též vyvěšena na našich webových stránkách. Tento rok, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, budeme požadovat lékařský posudek, vystavený v letošním roce. Nebude tedy akceptována zákonem stanovená lhůta platnosti lékařského posudku 2 roky od data jeho vystavení.

Test na COVID-19 není nutný.

Děti si na tábor budou muset přibalit i 2-3 roušky. V případě dalších dotazů jsme k dispozici na uvedených mailech či mobilu.

Těšíme se s vámi se všemi  na viděnou v Kačlehách!