letní táborChystá se vaše dítě na letní tábor? Podívejte se, kde všude můžete získat finanční příspěvěk na jeho zaplacení.


Příspěvek od zdravotní pojišťovny

Finanční příspěvky na letní tábor vyplácejí jen některé ze zdravotních pojišťoven, situace se navíc každým rokem mění. Informujte se proto přímo u své pojišťovny na aktuální nabídku benefitů v podobě čerpání příspěvku na dětský tábor.

Příspěvek od zaměstnavatele

Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.
Zaměstnavatelé mohou ovšem poskytovat finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

Příspěvek ze sociálních dávek

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.