termin

Zvažujete, zda jet s námi tábor? Pospěšte si, termín pro podání přihlášky se blíží! Že ještě přihlášku na tábor nemáte? Napište nám na naši e-mailovou adresu vedeni@kaclehy.cz a my vám ji zašleme.

Vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku nám zašlete společně s Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěteVzhledem k tomu, že Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte by měl platit celý kalendářní rok 2016 pro veškeré akce, kterých se dítě v daném roce zúčastní, zašlete nám pouze kopii Posudku, opatřenou poznámkou zákonného zástupce dítěte, že „kopie souhlasí s vystaveným originálem“. na poštovní adresu – Alena Košařová, Úvalská 854/7, 100 00 Praha 10 – nebo naskenovanéOriginály Závazné přihlášky a všech ostatních vyplněných a podepsaných dokumentů společně s kopií Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte předáte až při odjezdu dítěte na tábor. opět na adresu vedeni@kaclehy.cz nejpozději do 29. 4. 2016.

Úhradu nákladů ve výši 3.700,- Kč na dítě poukažte na naše konto (č. účtu 556690/0300) do 20. 5. 2016. Při bankovním převodu na náš účet nezapomeňte vyplnit variabilní symbol dítěte, uvedený na přihlášce, abychom mohli určit, za které dítě je zaplaceno.