Pour féliciter 2016


Vše nejlepší v novém roce Vám přejí vedoucí a instruktoři oddílu Kačleháci, 78. PS Skalka!