Potáborový zpravodaj z letního tábora 2010

Stáhněte si online verzi našeho každoročního potáborového zpravodaje!

Informace o tom, co se na letním táboře Kačlehy 2010 stalo.

Soubor je ve formátu PDF, velikost 1,8 MB.