Vše nejlepší v novém roce 2013 Vám přejí vedoucí a instruktoři oddílu Kačleháci, 78. PS Skalka!
PF 2013