Kačležský rybník

Je to druhý největší rybník na Jindřichohradecku, napájený Koštěnickým potokem. Krajinově působivý, obklopen lesnatými vrchy. Byl založen roku 1544. Poslední úpravy prováděl Jakub Krčín těsně před tím, než se pustil do výstavby Rožmberka.

Sypaná hráz vysoká 9 metrů a dlouhá 648 metrů zadržuje 4,3 miliónů kubíků vody.

Kačležský rybník

Vodní plocha měří 196 ha, rybník je dlouhý 2,7 km.

Kačležský rybník tvoří se sousedním rybníkem Krvavým přírodní park, jehož smyslem je zachování přírodních a krajinotvorných hodnot, zejména ochrana hnízdišť a shromaždišť ptactva. Při troše štěstí zde můžete zahlédnout vydru i orla mořského, jednoho z deseti párů v České republice.