Táborová základna Kačlehy

Odjezd: v sobotu 16. července 2011 v 9:15 hod. vlakem z nádraží Praha-Vršovice
Sraz: v 8:45 hod. před nádražní budovou

Důležitá upozornění

Při odjezdu na tábor odevzdáte zdravotníkovi v podepsané obálce vyplněný “List účastníka” s datem ne starším jednoho dne, podepsaný zákonným zástupcem dítěte, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny (postačí kopie) a případně další poznámky o zdravotním stavu (upozornění na alergii; brýle; noční pomočování; názvy léků, které dítě pravidelně užívá; je-li dítě neplavec apod.). Lékovky, nadepsané jménem dítěte a způsobem užívání, odevzdávejte taktéž při odjezdu.