Lyžařský výcvik

Vážení rodiče, děvčata a chlapci

tak, jako v minulých letech, zúčastní se i v roce 2011 náš oddíl Kačleháci lyžařského výcviku o jarních prázdninách pro školy Prahy 6-10 v termínu 5. 2. – 12. 2. 2011, který pořádá naše 78. PS SKALKA, pod vedením Jiřího Velíška.

I tentokrát budeme ubytovaní v Hotelu Vltava ve Strážném v Krkonoších nedaleko Vrchlabí.

Možnosti lyžování jsou na přilehlém obecním vleku ve Strážném nebo na protilehlém kopci v areálu Bubákov. Stravování 3x denně je zajištěno v hotelu, ve kterém budeme bydlet.

Účastnický poplatek za sedmidenní pobyt (bohužel) oproti r. 2010 lehce stoupl na 3.600,- Kč. V účastnickém poplatku jsou zahrnuty náklady na ubytování, stravování formou plné penze a doprava autobusem z Prahy a zpět. Poplatky za lyžařské vleky si budou děti platit na místě dle potřeb a lyžařských schopností, minimální částka pro průměrného lyžaře cca 1.500,- Kč.

V případě zájmu o snowboard, prosím kontaktujte vedoucího zimního tábora Jiřího Velíška na níže uvedeném mailu. Pro letošní rok by to neměl být problém, ale potřebujeme znát přesný počet zájemců.

Úhradu účastnického poplatku je třeba provést do 10. 12. 2010 na účet č. 556690/0300 vedený u ČSOB a.s. Praha 3.

Protože kapacita je omezena 30 místy, je třeba, aby se zájemci z řad Kačleháků přihlásili co nejdříve e-mailem na adresu vedeni@kaclehy.cz nebo přímo vedoucímu zimního tábora Jiřímu Velíškovi chorche@skalka.cz. Zájemci ze SVOBODY se přihlašují prostřednictvím své odborové organizace.

V měsíci lednu 2011 se uskuteční schůzka rodičů, o které vás budeme včas informovat.

vedení oddílu Kačleháci