Vážení rodiče, děvčata a chlapci,

tak, jako v minulých letech, zúčastní se i v roce 2012 náš oddíl Kačleháci lyžařského výcviku o jarních prázdninách v termínu 11. 2. – 18. 2. 2012, který pořádá naše 78. PS SKALKA.

I tentokrát budeme ubytovaní ve Strážném v Krkonoších nedaleko Vrchlabí.

Možnosti lyžování jsou na přilehlém obecním vleku ve Strážném nebo na protilehlém kopci v areálu Bubákov. Stravování 5x denně je zajištěno v hotelu, ve kterém budeme bydlet.

Cena za dítě a pobyt (bez permanentky) je 3.600,- Kč, což zahrnuje dopravu, ubytování, stravování 5x denně, pitný režim. S ohledem na omezenou kapacitu ubytovacího zařízení se hlaste co nejdříve na e-mail vedeni@kaclehy.cz, případně volejte mobil 732 386 584 (Alena Košařová). Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2011.