Každý správný táborník zná morseovu abecedu, neboli morseovku. Je to jedna ze základních šifer, jež se dodnes, ač omezeně, používá. Pojďme si tedy připomenout její vznik a vynázelce, po němž je tato šifra pojmenována…

Samuel Finley Breese Morse [mórs] (27. dubna 1791 – 2. dubna 1872) byl americký vynálezce morseovy abecedy, sochař a malíř. V roce 1832 přišel Morse na myšlenku vynalézt elektromagnetickou telegrafii a novou abecedu. V jakém roce vynalezl Morse elektrický telegraf je stále sporné, nejčastěji se však uvádí rok 1837 či 1838. 24. května 1844 poslal Morse první telegrafní zprávu z Washingtonu, D. C. svému asistentovi, Alfrédovi Vailovi, který se nacházel v Baltimore, Marylandu. Zpráva zněla: „What hath God wrought“ (Co to Bůh stvořil?) a byl to úryvek z Bible. Za svůj prvotřídní vynález získal Morse slávu, několik prestižních ocenění a vyznamenání. Jeho vynález se stal jedním z největších 19. století a Morse si poměrně rychle našel své místo v encyklopediích a především v amerických dějinách, ale jeho jméno je známé po celém světě.

Morseova abeceda je způsob převodu písmen a znaků na sekvenci dvou různých signálů (dlouhý a krátký) tak, aby se dala zakódovaná zpráva jednoduše přenést pomocí telegrafního systému.
K přenosu zprávy zakódované pomocí morseovky je možné použít jak akustický signál (píšťalka), tak i elektrický signál (telegraf) nebo optický signál (praporky, záblesky světla). Kód byl optimalizován tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Proto má nejfrekventovanější anglické písmeno E kód „.“

Chcete-li si morseovku vyzkoušet v praxi, tuto šifru ale neovládáte, podívejte se na stránku Šifry, na níž je i malá interaktivní ukázka morseovy abecedy!